مهر: احمد توسرکانی صبح دوشنبه در همایش مدیریت بهینه زمین و شهرها با کاداستر و اطلاعات مکانی سه بعدی با بیان اینکه موضوع زمین و مدیریت صحیح در استفاده درست از از زمین روز به روز دارای اهمیت می شود گفت: این اهمیت به دلیل افزایش جمعیت است. البته همراه با این مهم موضوعات حقوق زمین هم جایگاه خود را دارد و یکی از مهمترین ابزارها برای ایجاد نظم حقوقی در زمین کاداستر است.


وی افزود: در ایران با تصویب قوانین سازمان ثبت در سال ۱۳۵۱ موضوع مالکیت حقوقی تحت عنوان کاداستر مطرح شد اما محقق نشد و در سال ۱۳۷۴ اجرای طرح کاداستر با تصویر هوایی و نقشه های UTM در دستور کار قرار گرفت که باز هم به کندی پیش رفت و قدم های قابل توجهی برداشته نشد.


معاون قوه قضائیه اظهار داشت: امروز در کشور بی نظمی های زیادی در حوزه مالکیت های عمومی و دولتی و خصوصی وجود دارد و هزینه های زیادی اعم از برگزاری دادگاه ها و جلسات پرداخت می کنیم.


توسرکانی با بیان اینکه هفته گذشته خبر خوبی برای کاداستر اعلام شد گفت: خبر خوش این است که با کمک سازمان ثبت و مجلس و دولت ایراد شورای نگهبان در قانون حدنگار رفع شد و به تائید شورای نگهبان رسید. که بر این اساس ۵ سال فرصت داده شد تا قانون حدنگار در تمام بخش ها اجرایی شود.